شهرداری ورامین » تقدیرمعاونت خدمات شهر از اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرورامین تقدیرمعاونت خدمات شهر از اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرورامین – شهرداری ورامین
تقدیرمعاونت خدمات شهر از اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرورامین
۱۰ تیر ۱۳۹۷
نسخه چاپی
تقدیرمعاونت خدمات شهر از اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین طی نشستی صمیمانه معاونت خدمات شهر از اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرورامین تقدیر وتشکرکرد.

در این نشست مهندس قاسمی معاونت خدمات شهر شهرداری بخاطر زحمات  اداره روابط عمومی شهرداری  و نشر خبر  به موقع و حضور مستمر در تمام  فعالیت های خدمات شهرداری تقدیر وتشکر نمود.

قاسمی گفت اداره رابط عمومی واقعا توانسته به تمام ابعاد فعالیت های شهرداری بپردازد و این جای تقدیر و تشکردارد مطمئنا این مهم حاصل نمشود مگر با همدلی و زحمت زیاد .