شهرداری ورامین » تقدیر استانداری تهران از اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین تقدیر استانداری تهران از اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین – شهرداری ورامین
تقدیر استانداری تهران از اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین
۲۴ آبان ۱۴۰۲
نسخه چاپی
تقدیر استانداری تهران از اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین ، دومین همایش مدیران ادارات روابط عمومی شهرداری های استان تهران به میزبانی شهرداری لوسان برگزارگردید.

طی مراسمی در این همایش ، دکتر محمد صائبی مدیر کل اداره روابط عمومی وامور بین الملل استانداری تهران از محمد مهاجر مدیر اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین با اهدا تقدیر نامه و لوح یادبود و عملکرد موفق این اداره تقدیر وتشکر به عمل آوردند. این مراسم ، به میزبانی شهرداری لواسان با حضور دکتر محمد صائبی مدیر کل اداره روابط عمومی امور بین الملل و رئیس هسته گزینش استانداری تهران ، کرمی نیا رئیس شورای اسلامی شهر لواسان ،فتاحیان معاون فرهنگی ، مومجی معاون سرمایه گذاری شهرداری لواسان و مدیران ادارات روابط عمومی شهرداری های استان تهران در سالن همایش های شهرداری لواسان برگزار گردید.