شهرداری ورامین » تقدیر و تشکر فرماندهی عملیات لشگر 27 محمد رسول الله(ص) از مهندس علی حیدریان شهردار ورامین تقدیر و تشکر فرماندهی عملیات لشگر 27 محمد رسول الله(ص) از مهندس علی حیدریان شهردار ورامین – شهرداری ورامین
تقدیر و تشکر فرماندهی عملیات لشگر ۲۷ محمد رسول الله(ص) از مهندس علی حیدریان شهردار ورامین
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵
نسخه چاپی
تقدیر و تشکر فرماندهی عملیات لشگر ۲۷ محمد رسول الله(ص) از مهندس علی حیدریان شهردار ورامین

photo_2016-04-20_00-19-59