شهرداری ورامین » تقدیر و تشکر جانبازان شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین از شهردار تقدیر و تشکر جانبازان شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین از شهردار – شهرداری ورامین
تقدیر و تشکر جانبازان شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین از شهردار
۰۱ شهریور ۱۳۹۴
نسخه چاپی
تقدیر و تشکر جانبازان شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین از شهردار

جانبازان شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین با اهدای لوح تقدیر از خدمات ارزنده “مهندس حیدریان” تشکر و قدردانی کردند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین در این تقدیر نامه از زحمات و گره گشایی های شهردار ورامین از خانواده های آزادگان،ایثارگران و شهدا قدر دانی شده است.

untitled-1