شهرداری ورامین » تقسیمات شهرستان تداخل در محدوده خدماتی شهرستان های ورامین و پیشوا دارد تقسیمات شهرستان تداخل در محدوده خدماتی شهرستان های ورامین و پیشوا دارد – شهرداری ورامین
تقسیمات شهرستان تداخل در محدوده خدماتی شهرستان های ورامین و پیشوا دارد
۰۴ بهمن ۱۳۹۶
نسخه چاپی
تقسیمات شهرستان تداخل در محدوده خدماتی شهرستان های ورامین و پیشوا دارد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین:سید رضا احمدی رئیس شورای اسلامی شهر ورامین در نشست استاندار تهران که با حضور فرماندار، شهرداران،وشوراهای شهر و روستا و روسای ادارات شهر ورامین وجواد آباد گفت: تقسیمات شهرستان بدون مطالعه انجام شده است و تداخل در محدوده خدماتی شهرستان های ورامین و پیشوا وجود دارد بعنوان مثال ترمینال ورامین  که در محدوده شهرستان پیشوا قرار گرفته است

سید رضا احمدی افزود: شهرها و روستاهای ورامین یکی از مشکلات مردم ورامین زمینهای مشاعی و قولنامه ای و اوقافی است که مردم ورامین را با مشکلاتی روبرو کرده است که نمیتوانند به راحتی مجوز و سند بگیرند و این مشکل در استانداری باید حل شود.

وی افزود: از مصوبه شورای برنامه ریزی شهرستان در خصوص تصویب بودجه کمربندی جنوبی شهر ورامین و همچنین تصمیمات خوبی که در زمینه بازیافت و پسماند گرفته شد تقدیر کرد و از دکتر یوسفی فرماندار ورامین تشکر میکنیم و امیدواریم خدمات ایشان در این شهرستان مستمر و مستدام باشد .