آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
تقسیمات شهرستان تداخل در محدوده خدماتی شهرستان های ورامین و پیشوا دارد
تقسیمات شهرستان تداخل در محدوده خدماتی شهرستان های ورامین و پیشوا دارد
۰۴ بهمن ۱۳۹۶
نسخه چاپی
تقسیمات شهرستان تداخل در محدوده خدماتی شهرستان های ورامین و پیشوا دارد
سید رضا احمدی رئیس شورای اسلامی شهر ورامین در دیدار استاندار تهران با فرماندار، شهرداران،وشوراهای ورامین جوادآباد گفت: تقسیمات شهرستان بدون مطالعه انجام شده است و تداخل در محدوده خدماتی شهرستان های ورامین و پیشوا وجود دارد بعنوان مثال ترمینال ورامین در شهرستان پیشوا قرار گرفته است

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین:سید رضا احمدی رئیس شورای اسلامی شهر ورامین در نشست استاندار تهران که با حضور فرماندار، شهرداران،وشوراهای شهر و روستا و روسای ادارات شهر ورامین وجواد آباد گفت: تقسیمات شهرستان بدون مطالعه انجام شده است و تداخل در محدوده خدماتی شهرستان های ورامین و پیشوا وجود دارد بعنوان مثال ترمینال ورامین  که در محدوده شهرستان پیشوا قرار گرفته است

سید رضا احمدی افزود: شهرها و روستاهای ورامین یکی از مشکلات مردم ورامین زمینهای مشاعی و قولنامه ای و اوقافی است که مردم ورامین را با مشکلاتی روبرو کرده است که نمیتوانند به راحتی مجوز و سند بگیرند و این مشکل در استانداری باید حل شود.

وی افزود: از مصوبه شورای برنامه ریزی شهرستان در خصوص تصویب بودجه کمربندی جنوبی شهر ورامین و همچنین تصمیمات خوبی که در زمینه بازیافت و پسماند گرفته شد تقدیر کرد و از دکتر یوسفی فرماندار ورامین تشکر میکنیم و امیدواریم خدمات ایشان در این شهرستان مستمر و مستدام باشد .