آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
توصیه ها و هشدارهای ایمنی سازمان آتش نشانی ورامین در خصوصانبار هاو شیوه های انبارداری
توصیه ها و هشدارهای ایمنی سازمان آتش نشانی ورامین در خصوصانبار هاو شیوه های انبارداری
۲۲ خرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
توصیه ها و هشدارهای ایمنی سازمان آتش نشانی ورامین در خصوصانبار هاو شیوه های انبارداری
سازمان آتش نشانی ورامین ازتوصیه ها و هشدارهای ایمنی در خصوص انبارها و شیوه های انبارداری خبر داد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین  بهنام کرمانی سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی از توصیه ها و هشدارهای ایمنی در خصوص انبارها و شیوه های انبارداری خبر داد
۱-کلیه کارکنان انبارها باید آموزش آتش نشانی و ایمنی و طرز کار با وسایل اطفایی را فرا گیرند
۲-تابلو استعمال دخانیات در محوطه داخل و خارج انبار مطلقآ ممنوع نصب و اجرای آن الزامی است
۳-استفاده از دستگاههای حرارتی شعله عریان در داخل انبارها ممنوع میباشد
۴-سیستم سیم کشی برق انبارها باید تو کار و از داخل لوله های مخصوص انجام گیرد و اتصالات و کلیه کلید ها و پریز ها و روشنایی ها از نوع ضد جرقه و ضد انفجار انتخاب شود
۵-جهت جلوگیری از تابش مستقیم نور خورشید شیشه ها و پنجره ها و نور گیرهای انبار باید از نوع مات انتخاب شود و یا رنگ آمیزی شود
۶-در انبار باید متناسب با حجم محیط دستگاههای هواکش از نوع ضد جرقه و انفجار نصب گردد
۷-ارتفاع کالا در انبارها به هر شکلی انبار چینی نباید بیش از ۴/۵ متر باشد بطور کلی فاصله بین سقف انبار و مرتفع ترین نقطه کالاهای چیده شده نباید کمتر از یک متر باشد

 کرمانی افزود :امیدواریم شهروندان عزیز بارعایت نکات ایمنی و جدی گرفتن توصیه ها از گزند حوادث در امان باشند