شهرداری ورامین » جدولگذاری، نهرگذاری و آسفالت خیابان هفتم تیر خیرآباد ورامین جدولگذاری، نهرگذاری و آسفالت خیابان هفتم تیر خیرآباد ورامین – شهرداری ورامین
جدولگذاری، نهرگذاری و آسفالت خیابان هفتم تیر خیرآباد ورامین
۱۲ مرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
جدولگذاری، نهرگذاری و آسفالت خیابان هفتم تیر خیرآباد ورامین

به گزارش اداره روابط شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین ، صادق  عباسی معاون عمرانی شهرداری ورامین از اتمام جدولگذاری، نهرگذاری و آسفالت خیابان هفتم تیرواقع در منطقه خیرآباد ورامین خبرداد

عباسی معاون عمرانی شهرداری افزود : در ادامه طرح نهضت آسفالت، روکش آسفالت خیابان هفتم تیر منطقه خیرآباد با دستور شهردار توسط حوزه عمرانی اجرا شد.

همچنین در اجرای این پروژه ها اصلاح نهر و جدولگذاری خیابان هفتم تیر به جهت هدایت بهتر آبهای سطحی توسط شهرداری ورامین در چند ماه گذشته انجام شده بود.

عباسی  در پایان گفت: آسفالت ریزی در نواحی شهر و در مناطق خیرآباد، امرآباد، سکینه بانو، روغنکشی، کهریزک و مناطق دیگر  به صورت دستی و مکانیزه در حال انجام می باشد