آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
جدولگذاری ،وبهسازی معابر خیابان شهید بهشتی ورامین
جدولگذاری ،وبهسازی معابر خیابان شهید بهشتی ورامین
۲۵ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
جدولگذاری ،وبهسازی معابر خیابان شهید بهشتی ورامین
صادق عباسی معاونت عمرانی شهرداری از جدولگذاری ،وبهسازی معابر درخیابان شهید بهشتی خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین صادق عباسی معاونت عمرانی شهرداری از جدولگذاری ،وبهسازی معابر درخیابان شهید بهشتی خبرداد

عباسی افزود:جدولگذاری ،وبهسازی معابر  ،خیابان شهید بهشتی نرسیده به مسجد جامع توسط حوزه معاونت عمران در دست اقدام میباشد و با توجه به فرا رسیدن فصل سرما وبارش باران بهسازی معابر و جدولگزاری انهار در سطح شهر در دستور کار این معاونت قرار دارد