شهرداری ورامین » جدولگذاری معابر فرعی گل تپه و مجتمع ادارات ورامین جدولگذاری معابر فرعی گل تپه و مجتمع ادارات ورامین – شهرداری ورامین
جدولگذاری معابر فرعی گل تپه و مجتمع ادارات ورامین
۲۸ مرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
جدولگذاری معابر فرعی گل تپه و مجتمع ادارات ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، صادق عباسی معاون عمران شهرداری ورامین در گفتگو با خبرنگاران ازجدولگذاری معابر فرعی گل تپه و مجتمع ادارات خبر داد

عباسی افزود باتوجه به نیاز جدول گذاری معابر فرعی گل تتپه و مجتمع ادارات پروژه جدول گذاری این مناطق صورت پذیرفت 
عباسی گفت :بنا به دستور شهردار در خصوص اتمام پروژه ها درتمام  مناطق وسطح شهر ان شالله شاهد اتمام پروژ های ترمیم آسفالت و لکه گیری در مناطق دیگر خواهیم بود
معاون فنی و عمران شهردار ورامین تاکید کرد : امیدواریم با اجرای زیر سازی و آسفالت  جدول گذاری وترمیم در تمام مناطق سطح شهر بتوانیم رضایت شهروندان عزیزرا بدست آورده باشیم