شهرداری ورامین » جدولگذاری و آسفالت خیابان هنرمند واقع در خیابان شهید زواره ورامین جدولگذاری و آسفالت خیابان هنرمند واقع در خیابان شهید زواره ورامین – شهرداری ورامین
جدولگذاری و آسفالت خیابان هنرمند واقع در خیابان شهید زواره ورامین
۲۹ مرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
جدولگذاری و آسفالت خیابان هنرمند واقع در خیابان شهید زواره ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، صادق عباسی معاون عمران شهرداری ورامین در گفتگو با خبرنگاران ازجدولگذاری و آسفالت ریزی خیابان هنرمند واقع در خیابان شهید زواره خبر داد 

عباسی افزود باتوجه به نیاز جدول گذاری و آسفالتخیابان هنرمند واقع در خیابان شهید زواره پروژه جدول گذاری و آسفالت این خیابان صورت پذیرفت
عباسی گفت :بنا به دستور شهردار در خصوص اتمام پروژه ها درتمام  مناطق وسطح شهر ان شالله شاهد اتمام پروژ های ترمیم آسفالت و لکه گیری در مناطق دیگر خواهیم بود
معاون فنی و عمران شهردار ورامین تاکید کرد : امیدواریم با اجرای زیر سازی و آسفالت  جدول گذاری وترمیم در تمام مناطق سطح شهر بتوانیم رضایت شهروندان عزیزرا بدست آورده باشیم