شهرداری ورامین » جدولگذاری کوچه حاج سلطانعلی شیرکوند در کاظم آباد ورامین جدولگذاری کوچه حاج سلطانعلی شیرکوند در کاظم آباد ورامین – شهرداری ورامین
جدولگذاری کوچه حاج سلطانعلی شیرکوند در کاظم آباد ورامین
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
نسخه چاپی
جدولگذاری کوچه حاج سلطانعلی شیرکوند در کاظم آباد ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، مهندس دهقان از جدو لگذاری کوچه قائم در کاظم آباد ورامین خبر داد.

بر پایه این گزارش مهندس دهقان شهردار ورامین تصریح کرد: معاونت فنی و عمران شهرداری ورامین با جدیت تمام جدو لگذاری حاج سلطانعلی شیرکوند در کاظم آباد را در دست اقدام دارد.

مهندس دهقان در پایان ضمن تشکر از شهروتدان پیرامون صبر وحوصله در خصوص  عملیات های عمرانی گفت: از همه شهروندان عزیز که بخاطر فعالیت های عمرانی شهرداری در محله سکونت  با سعه ی صدر تحمل می کنند، تشکر می کنم و امیدوارم در بهسازی و خدمات بیشتر به مردم عزیز ، شاهد رشد ، آبادانی و شکوفایی هر چه بیشتر شهر ورامین باشیم چرا که بر این باور هستیم مردم شهید پرور دیار پانزده خرداد شایسته بهترین خدمات عمرانی وشهری هستند.