آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
جدول گذاری نهر عرضی کوچه دوم خیابان قائم امرآباد
جدول گذاری نهر عرضی کوچه دوم خیابان قائم امرآباد
۱۹ مرداد ۱۳۹۵
نسخه چاپی
جدول گذاری نهر عرضی کوچه دوم خیابان قائم امرآباد
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، به همت شهرداری ناحیه سه ، جدول گذاری نهر عرضی کوچه دوم خیابان قائم امرآباد اجرایی شد .

 

photo_2016-08-09_09-20-24