شهرداری ورامین » جدول گذاری و کف سازی پیاده رو ومعابر خیابان شهید اصفهانی امرآبادورامین جدول گذاری و کف سازی پیاده رو ومعابر خیابان شهید اصفهانی امرآبادورامین – شهرداری ورامین
جدول گذاری و کف سازی پیاده رو ومعابر خیابان شهید اصفهانی امرآبادورامین
۲۸ مرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
جدول گذاری و کف سازی پیاده رو ومعابر خیابان شهید اصفهانی امرآبادورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، صادق عباسی معاون عمران شهرداری ورامین در گفتگو با خبرنگاران ازجدول گذاری و پیاده رو سازی معابر در خیابان شهید اصفهانی خبرداد

عباسی افزود باتوجه به نیاز جدول گذاری وکف سازی پیاده رو ومعابر خیابان شهیداصفهانی امرآباد پروژه جدول گذاری این مناطق صورت پذیرفت 
عباسی گفت :بنا به دستور شهردار در خصوص اتمام پروژه ها درتمام  مناطق وسطح شهر ان شالله شاهد اتمام پروژ های ترمیم آسفالت و لکه گیری در مناطق دیگر خواهیم بود
معاون فنی و عمران شهردار ورامین تاکید کرد : امیدواریم با اجرای زیر سازی و آسفالت  جدول گذاری وترمیم در تمام مناطق سطح شهر بتوانیم رضایت شهروندان عزیزرا بدست آورده باشیم