شهرداری ورامین » جلسه رفع مزاحمت های شهری خدمات شهری شهرداری ورامین جلسه رفع مزاحمت های شهری خدمات شهری شهرداری ورامین – شهرداری ورامین
جلسه رفع مزاحمت های شهری خدمات شهری شهرداری ورامین
۲۹ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
جلسه رفع مزاحمت های شهری خدمات شهری شهرداری ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین سید ابوالفظل قاسمی معاونت خدمات شهر شهرداری ورامین ازجلسه رفع مزاحمت های شهری توسط این معاونت خبرداد

قاسمی افزود :ضمن تبریک و گرامیداشت ۲۶ آذر روز حمل نقل عمومی وتبریک به همه زحمتکشان این عرصه و تبریک به سید حسن سادات جعفری بعنوان مدیر انظبات شهری در جلسه رفع مزاحمت های شهری خدمات شهری گفتند ضمن اطلاع  رسانی و ابلاغ شرح وظایف محوله به ایشان مراتب نیز  به اداره محترم صنعت،معدن تجارت ،اطاق اصناف واتحادیه مربوطه نیز ابلاغ میگردد تا به صنوف تحت پوشش دستورات لازم را جهت عدم ایجاد مزاحمتهای شهری در راستای رفاه شهروندان صادر نماید