شهرداری ورامین » جلسه شورای معاونین شهرداری برگزار شد جلسه شورای معاونین شهرداری برگزار شد – شهرداری ورامین
جلسه شورای معاونین شهرداری برگزار شد
۲۴ دی ۱۳۹۶
نسخه چاپی
جلسه شورای معاونین شهرداری برگزار شد

یه گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشوری اسلامی شهرورامین جلسه شورای معاونین روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ ساعت ۱۵ بعداز ظهردر محل دفتر شهرداربا حضور معاونین ومدیران مناطق برگزارشد

دز این جلسه ابتدا باقرائت قرآن توسط محمد صمدی آغاز شد ، سپس سلمیان دبیر شورای معاونین  موضوع پیگیری مصوبات گذشته را مطرح نمودند و در ادامه،معاونین ومدیران به ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات پرداختند

مهندس حسین دهقان شهردار ورامین  پس از شنیدن نقطه نظرات معاونین افزودند:ساماندهی دست فروشان شب عید،ساماندهی یکشنبه بازارجنب سپاه ناحیه ورامین واقع در خیابان دانشسرا،تعیین تکلیف مرکز ومحل فروش خودرو،انتقال از محل فعلی خیابان دانشسرا به مکان مناسب و پیگیری تعیین مکان مناسب برای توقفگاه  خودروهای سنگین در سطح شهر باید صورت پذیرد

همچنین فعال نمودن کارگروه موضوع بند ۲۰ برخورد باصنوف مزاحم شهر به جهت مزاحمتی که برای عابرین و شهروندان ایجاد میکند و زیبایی شهر را به هم زده اند را تاکید نمودند

دهقان افزود:  اختصاص مکان مناسب برای کارگران فصلی در سطح شهر و ساماندهی سرویس بهداشتی در سطح شهر ورسیدگی به آن ها از جمله سرویس بهداشتی روبه روی مسجد جامع و ملزم نمودن شرکت تبلیغاتی به اجرای تعهدات قرارداد

شایان ذکراست در پایان جلسه  مهندس حسین دهقان به موضوع  پیگیری و تعیین تکلیف  وضعیت نیروهای شرکتی وفعال نمودن واحد رفاه شهرداری و ایجاد کارگروه مربوطه درجهت بهبود معیشتی پرسنل شهرداری را تاکید نمودند