شهرداری ورامین » جلسه شورای معاونین شهرداری ورامین باموضوع افزایش درآمد و کاهش هزینه ها برگزارشد جلسه شورای معاونین شهرداری ورامین باموضوع افزایش درآمد و کاهش هزینه ها برگزارشد – شهرداری ورامین
جلسه شورای معاونین شهرداری ورامین باموضوع افزایش درآمد و کاهش هزینه ها برگزارشد
۲۴ تیر ۱۳۹۷
نسخه چاپی
جلسه شورای معاونین شهرداری ورامین باموضوع افزایش درآمد و کاهش هزینه ها برگزارشد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، جلسه افزایش درآمد با حضور شهردار و شورای معاونین برگزار شد. بنا به این گزارش در ابتدای جلسه هادیزاده معاون اداری و مالی به تشریح اهم فعالیت های حوزه خود پرداخت. در ادامه سایر معاونین به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند .

در ادامه جلسه مهندس دهقان شهردار ورامین با اشاره به موضوع افزایش درآمد گفت : حوزه های شهرسازی و مدیران مناطق ،حوزه سرمایه گذاری ، می توانند نقش موثری در افزایش درآمد پایدار برای شهرداری ایجاد کنند.

وی در ادامه افزود :معاونین و مدیران و مسئولین با زیر مجموعه های خودشان جلسات مداوم جهت پیگیری امورات جاریه شهرداری برگزار نماید و از حوزه های نظارتی از جمله اداره حراست و بازرسی انتظار میرود که نظارت شایسته بر مجموعه شهرداری داشته باشند.