آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
جلسه شورای معاونین شهرداری ورامین برگزارشد
جلسه شورای معاونین شهرداری ورامین برگزارشد
۱۴ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
جلسه شورای معاونین شهرداری ورامین برگزارشد
جلسه شورای معاونین شهرداری ورامین با حضور مهندس دهقان شهردار و معاونین ،مدیران مناطق ونواحی برگزارشد

به گزارش اداره روایط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین  جلسه شورای معاونین شهرداری ورامین با حضور مهندس دهقان شهردار و معاونین ،مدیران مناطق ونواحی برگزارشد

 

در این جلسه پیرامون حل مشکلات شهری و ارایه خدمات به شهروندان تا کید شد و به تعامل هرچه بیشتر بین مناطق  ومدیران  تبادل نظر شد