آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
جلسه طرح اجرای پارکینگ طبقاتی در شهر ورامین توسط شهرداری
جلسه طرح اجرای پارکینگ طبقاتی در شهر ورامین توسط شهرداری
۱۶ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
جلسه طرح اجرای پارکینگ طبقاتی در شهر ورامین توسط شهرداری
جلسه طرح اجرای پارکینگ طبقاتی مکانیزه و ایجاد مجموعه پروازی در شهر ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین،  جلسه اجرای پارکینگ طبقاتی مکانیزه و ایجاد مجموعه پروازی در شهر ورامین با حضور  مهندس دهقان شهردار ورامین و حاج سید رضا احمدی رییس شورای اسلامی شهر ورامین و سرمایه گذار بخش خصوصی و میرزایی رییس اداره صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.