شهرداری ورامین » جلسه كميسيون ماده 11 و 12 برگزار شد . جلسه كميسيون ماده 11 و 12 برگزار شد . – شهرداری ورامین
جلسه كميسيون ماده ۱۱ و ۱۲ برگزار شد .
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
نسخه چاپی
جلسه كميسيون ماده ۱۱ و ۱۲ برگزار شد .

photo_2016-04-27_07-45-55