شهرداری ورامین » جلسه مدیر عامل آب وفاضلاب جنوب شرق استان تهران با شهرداری ورامین جلسه مدیر عامل آب وفاضلاب جنوب شرق استان تهران با شهرداری ورامین – شهرداری ورامین
جلسه مدیر عامل آب وفاضلاب جنوب شرق استان تهران با شهرداری ورامین
۰۸ اسفند ۱۳۹۶
نسخه چاپی
جلسه مدیر عامل آب وفاضلاب جنوب شرق استان تهران با شهرداری ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین  مهندس دهقان شهردار  ورامین با مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران ومعاونت  مهندسی وتوسعه ومشاورین مدیر عامل جناب بختیاری ومهندس مرتضی فخاری وهمچنین مدیر آب و فاضلاب شهر ورامین وشهر خیرآباد اقایان مهندس علیکایی ومهندس فخاری در خصوص اجرای هرچه بهتر شبکه های جمع آوری آب های سطحی و اجرای شبکه های فاضلاب و شبکه های آبرسانی شهر ورامین و خیرآباد تاکید شد

در این جلسه  مهندس دهقان شهردار ورئیس شورای شهرورامین ضمن تعامل درجهت بهسازی فاضلاب واصلاح شبکه آب رسانی منطقه ورامین  به خیرآباد مقرر گردید که هر سه ماه یک بار یک جلسه را در همین خصوص برگزارکنند