آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
جلسه مدیر کل راه آهن استان تهران با شهردار ورامین
جلسه مدیر کل راه آهن استان تهران با شهردار ورامین
۱۱ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
جلسه مدیر کل راه آهن استان تهران با شهردار ورامین
جلسه مدیر کل راه اهن استان تهران دکتر شاکری با مهندس حسین دهقان شهردار ورامین در خصوص اجرای پروژه های راه اهن در شهرستان ورامین برگزارشد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین جلسه مدیر کل راه اهن استان تهران دکتر شاکری با مهندس حسین دهقان شهردار ورامین در خصوص اجرای پروژه های راه اهن در شهرستان ورامین برگزارشد

در جلسه مدیر کل راه اهن استان تهران  دکتر شاکری با حسین دهقان  شهردار ورامین در خصوص اجرای پروژه های راه اهن در شهرستان ورامین و تعامل فی مابین و همکاری هر چه بیشتر  تاکید شد