آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
جلسه معاونت خدمات شهری شهرداری و شهردار ناحیه یک در دفتر امام جمعه خیرآبادورامین
جلسه معاونت خدمات شهری شهرداری و شهردار ناحیه یک در دفتر امام جمعه خیرآبادورامین
۱۳ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
جلسه معاونت خدمات شهری شهرداری و شهردار ناحیه یک در دفتر امام جمعه خیرآبادورامین
صبح روز شنبه مورخ 11آذر 1396جلسه معاونت خدمات شهری شهرداری و شهردار ناحیه یک در دفتر امام جمعه خیرآبادورامین صورت پذیرفت

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین جلسه معاونت خدمات شهری شهرداری و شهردار ناحیه یک در دفتر امام جمعه خیرآباد ورامین صورت پذیرفت

در این جلسه پیرامون  تبادل نظر جهت رفع مشکلات  شهری منطقه خیرآباد و ارائه خدمت بهتر گفتگو شد و به همکاری و تعامل فی مابین تاکید شد