آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
جلسه ملاقات عمومی شهردارورامین با شهروندان برگزارشد
جلسه ملاقات عمومی شهردارورامین با شهروندان برگزارشد
۰۶ دی ۱۳۹۶
نسخه چاپی
جلسه ملاقات عمومی شهردارورامین با شهروندان برگزارشد
روز سه شنبه مورخ 5آذر1396 جلسه ملاقات عمومی شهردارورامین با شهروندان برگزارشد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین به روال هر هفته سه شنبه ها و پنج شنبه ها  جلسه ملاقات عمومی شهردارورامین با شهروندان برگزارشد

مهندس حسین دهقان شهردار ورامین : این هفته با تعداد زیادی از شهروندان ملاقات حضوری داشت واز نزدیک به بررسی ودر خواست مشکلات آنها پرداخت