آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
جلسه هماهنگی حوزه خدمات شهری شهرداری ورامین
جلسه هماهنگی حوزه خدمات شهری شهرداری ورامین
۲۳ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
جلسه هماهنگی حوزه خدمات شهری شهرداری ورامین
بعدازظهر چهارشنبه مورخ 22 آذر1396 جلسه هماهنگی حوزه خدمات شهری شهرداری با حضور مهندس دهقان شهردار ورامین برگزار شد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین جلسه هماهنگی حوزه خدمات شهری شهرداری با حضور مهندس دهقان شهردار ورامین برگزار شد

در این جلسه مهندس دهقان :در خصوص توصیه های بهداشتی و منظر شهری توسعه و اقدامات فضای سبز، ساماندهی سد معابر در راستای رعایت نظم شهری تاکید کرد و پیشنهاد کردند در معاونت خدمات شهری طرح جهادی در خدمات شهر در محله ها و معابر خیابان اصلی جمع آوری ضایعات لای روبی انهار پاکسازی پیاده روه هانظافت شهری وفضای سبز برقرار باشد

دهقان افزود :نهضت ساماندهی پل های سطح شهر و اصلاح پل ها چه آهنی وبتنی در دستور کار ایند معاونت قرار گیرد و این کار در  راستای رفاه حال عموم موثر میباشد

در پایان شهردار ورامین گفتند با اضافه شدن آقای نظری که فردی با تجربه در زمینه موضعات خدمات شهری میباشد انتظار دارم که نظم در این معاونت بیش از پیش دایر شود