آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
جمع‌آوری نخاله های ساختمانی توسط خدمات شهرشهرداری ورامین
جمع‌آوری نخاله های ساختمانی توسط خدمات شهرشهرداری ورامین
۲۵ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
جمع‌آوری نخاله های ساختمانی توسط خدمات شهرشهرداری ورامین
سید ابوالفضل قاسمی معاونت خدمات شهر شهرداری ورامین از جمع‌آوری نخاله های ساختمانی توسط این معاونت در سطح شهر خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین  سید ابوالفضل قاسمی معاونت خدمات شهر شهرداری ورامین از جمع‌آوری نخاله های ساختمانی توسط این معاونت در سطح شهر خبرداد

قاسمی افزود:جمع‌آوری نخاله های ساختمانی که توسط مردم در سطح شهر ریخته شده توسط  شهرداری ناحیه یک در خیرآباد ورامین پاکسازی گردید

از مردم فهیم خواهشمندیم که نخاله های ساختمانی خود را در جاهای مشخص شده از سوی شهرداری تخلیه نمایند تا اینکه دیگر شاهد بی نظمی درسطح شهر نباشیم