آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
جمع آوری برگهای درختان خزان شده وپاکسازی پارکهای ورامین
جمع آوری برگهای درختان خزان شده وپاکسازی پارکهای ورامین
۲۵ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
جمع آوری برگهای درختان خزان شده وپاکسازی پارکهای ورامین
محسن میرزایی مسئول واحد فضای سبز شهرداری از جمع آوری برگهای درختان خزان شده وپاکسازی درتمام پارکها ی سطح شهر خبر داد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر روامین محسن میرزایی مسئول واحد فضای سبز شهرداری از جمع آوری برگهای درختان خزان شده وپاکسازی درتمام پارکها ی سطح شهر خبر داد

میرزایی افزود: باتوجه به فرا رسیدن فصل پاییز و زمستان و ریزش برگ درختان جمع آوری برگهای درختان خزان شده وپاکسازی چمنهاتوسط عوامل پارک شقایق و آزادگان صورت پذیرفت و این جمع آوری در پارکهای دیگر انجام خواهد شد