شهرداری ورامین » جمع آوری نخاله های ساختمانی محله ده شریفا ورامین جمع آوری نخاله های ساختمانی محله ده شریفا ورامین – شهرداری ورامین
جمع آوری نخاله های ساختمانی محله ده شریفا ورامین
۰۹ دی ۱۳۹۶
نسخه چاپی
جمع آوری نخاله های ساختمانی محله ده شریفا ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای شهرورامین پس از بررسی و گزارشات واصله به معاونت خدمات شهر شهرداری  اقدام به جمع آوری نخاله های ساختمانی در سطح شهر نموده که از جمله جمع آوری نخاله های منطقه ده شریفا ورامین صورت پذیرفت

شهرداری ناحیه ۴ در کمتر از ۱۲ ساعت پس از گزارش این، نخاله های ساختمانی در محله ده شریفا حاضر شده و نخاله های این منطقه را جمع آوری کرد

شایان ذکراست مردم آن منطقه  از این اقدام سریع شهرداری ناحیه ۴ تشکر کردند