شهرداری ورامین » جمع آوری و پاکسازی 8 کامیون نخاله های خیابان طالقانی ورامین جمع آوری و پاکسازی 8 کامیون نخاله های خیابان طالقانی ورامین – شهرداری ورامین
جمع آوری و پاکسازی ۸ کامیون نخاله های خیابان طالقانی ورامین
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
نسخه چاپی
جمع آوری و پاکسازی ۸ کامیون نخاله های خیابان طالقانی ورامین

 

photo_2016-05-08_20-46-09