شهرداری ورامین » حادثه سقوط خودرو در کانال آب حادثه سقوط خودرو در کانال آب – شهرداری ورامین
حادثه سقوط خودرو در کانال آب
۲۵ مرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
حادثه سقوط خودرو در کانال آب

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین بهنام کرمانی سخنگوی سازمان آتش نشانی ورامین در گفتگو با خبر نگاران گفت حادثه سقوط خودرو در کانال آب جاده قوئینک به سمت پاکدشت رخ داد که با حضور سریع وبه موقع پرسنل شیفت cایستگاه شماره ۲و پشتیبانی تیم نجات ایستگاه مرکزی سازمان آتش نشانی ورامین سریعا محل حادثه ایمن سازی وسپس آتش نشانانبا تجهیزات لازم خودرو را از آب بیرون آوردند
خوشبختانه این حادثه هیچگونه تلفات جانی در پی نداشت