آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
حضورشهردار ،فرماندارو اعضای شورای شهرباحضور خود در سالن شهید گلعباسی
حضورشهردار ،فرماندارو اعضای شورای شهرباحضور خود در سالن  شهید گلعباسی
۰۷ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
حضورشهردار ،فرماندارو اعضای شورای شهرباحضور خود در سالن شهید گلعباسی
مورخ 5 آذر1396حضورشهردار ،فرماندارو اعضای شورای شهرباحضور خود در سالن شهید گلعباسی جهت تماشای بازی تیم والیبال شهرداری در رقابت های لیگ کشور وحمایت از این تبم

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین فرماندار،شهردار و اعضای شورای شهرباحضور خود در سالن  شهید گلعباسی از تیم والیبال شهرداری حمایت کردند

شایان ذکر است این بازی با نتیجه سه بر دو به نفع تیم والیبال شهرداری ورامین مقابل شهرداری ارومیه به اتمام رسید