شهرداری ورامین » حضور شهردار ورامین به همراه رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر ومعاونین ومدیران ارشد و مسئولین واحد ها وجمعی از پرسنل خدوم شهرداری ورامین در راهپیمایی عظیم روز جهانی قدس حضور شهردار ورامین به همراه رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر ومعاونین ومدیران ارشد و مسئولین واحد ها وجمعی از پرسنل خدوم شهرداری ورامین در راهپیمایی عظیم روز جهانی قدس – شهرداری ورامین
حضور شهردار ورامین به همراه رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر ومعاونین ومدیران ارشد و مسئولین واحد ها وجمعی از پرسنل خدوم شهرداری ورامین در راهپیمایی عظیم روز جهانی قدس
۲۶ فروردین ۱۴۰۲
نسخه چاپی
حضور شهردار ورامین به همراه رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر ومعاونین ومدیران ارشد و مسئولین واحد ها وجمعی از پرسنل خدوم شهرداری ورامین در راهپیمایی عظیم روز جهانی قدس

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین. علیرضا مومنی شهردار ورامین بهمراه محمد وصالپور رئیس و امیر بیلچی ، محمد حسن فرجی ،سیدرضا احمدی ، جعفر اردستانی ،محمد شیرکوند ، احمد خانی ،ابوالفضل جعفری وامید شیرکوند اعضای شورای اسلامی شهر ورامین و معاونین ومدیران مناطق و مدیران ارشد و مدیران عامل سازمان ها، مسئولین واحد ها و جمعی از پرسنل خدوم شهرداری ورامین درآخرین جمعه ماه مبارک رمضان و مراسم راهپیمایی عظیم روز جهانی قدس در شهر ورامین در کنارمسئولان ،خانواده های معظم شهدا و ایثارگران و اقشار مختلف و مردم عزیز انقلابی و شریف ولایت مدار همیشه در صحنه دیار پانزده خرداد شهرستان ورامین حاضر در این راهپیمایی انزجار خود از رژیم جعلی اسرائیل را اعلام و نابودی این رژیم سفاک وکودک کش را خواستار شدند .

گزارش تصویری به شرح ذیل تقدیم می گردد: