آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
حضور شهردار ورامین در راهپیمایی حمایت از مردم مظلوم یمن
حضور شهردار ورامین در راهپیمایی حمایت از مردم مظلوم یمن
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴
نسخه چاپی
حضور شهردار ورامین در راهپیمایی حمایت از مردم مظلوم یمن
علی حیدریان شهردار ورامین دوشادوش مردم ورامین، جنایات عربستان سعودی بر ضد مردم مظلوم یمن را محکوم کرد.

علی حیدریان شهردار ورامین دوشادوش مردم ورامین، جنایات عربستان سعودی بر ضد مردم مظلوم یمن را محکوم کرد.

IMG_0644

IMG_0646

IMG_0649

IMG_0650

IMG_0652

IMG_0657

IMG_0659

IMG_0663

IMG_0664

IMG_0665

IMG_0667

IMG_0677

IMG_0680

IMG_0685