آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
حضور پرسنل شهرداری ورامین در مراسم سالروز نه دی
حضور پرسنل شهرداری ورامین در مراسم سالروز نه دی
۰۹ دی ۱۳۹۶
نسخه چاپی
حضور پرسنل شهرداری ورامین در مراسم سالروز نه دی
مورخ 9دی ماه 1396 پرسنل شهرداری ورامین در مراسم سالروز نه دی شرکت نمودند

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین گزارش تصویری  مورخ ۹دی ماه ۱۳۹۶ پرسنل شهرداری ورامین در مراسم سالروز نه دی شرکت نمودند

در این مراسم که مردم ومسولین حضور داشتند سردار نقدی سخنران این مراسم بود