شهرداری ورامین » خدمات رسانی شایسته و رعایت حق الناس از اهداف اصلی مدیریت شهری در شهرداری ورامین است. خدمات رسانی شایسته و رعایت حق الناس از اهداف اصلی مدیریت شهری در شهرداری ورامین است. – شهرداری ورامین
خدمات رسانی شایسته و رعایت حق الناس از اهداف اصلی مدیریت شهری در شهرداری ورامین است.
۲۳ آذر ۱۴۰۱
نسخه چاپی
خدمات رسانی شایسته و رعایت حق الناس از اهداف اصلی مدیریت شهری در شهرداری ورامین است.

 به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ورامین ، جلسه شورای مشاورین با حضور علیرضا مومنی شهردار ورامین و جمعی از مشاورین در حوزه های مختلف شهری برگزار شد.

در ابتدای جلسه علیرضا مومنی شهردار ورامین گفت: خدمات رسانی شایسته و رعایت حق الناس از اهداف اصلی مدیریت شهری در شهرداری ورامین است.

در این نشست موضوعاتی نظیر کیفیت و چگونگی خدمات رسانی شایسته به شهروندان ، تکریم ارباب رجوع ، بررسی راهکارهای ارتقای کیفیت ارائه خدمات شهری و بررسی عملکرد حوزه های مختلف شهری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.