شهرداری ورامین » خط کشی خیابان های ورامین توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری خط کشی خیابان های ورامین توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری – شهرداری ورامین
خط کشی خیابان های ورامین توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری
۱۴ مرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
خط کشی خیابان های ورامین توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین  داریوش میرزایی مدیر منطقه دو شهرداری ورامین از خط کشی خیابان ها توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک خبرداد

میرزایی افزود عوامل معاونت حمل نقل ترافیک شهرداری با جدیدیت تمام شروع به فعالیت در خیابانهایی که نیاز به خط کشی و نصب سرعت گیر داشته نموده و اخیرا میتوان به نصب گل میخ سولار در دور برگردان های بلوار خیر آباد و میدان ولیعصر و خط کشی خیابان ۲۲بهمن خیابان شهید هاشمی نژاد و خیابان جنب ناحیه دو واقع در کارخانه قند اشاره نمود