شهرداری ورامین » در خدمت رسانی شایسته و ماندگار به شهروندان با هیچ کسی ملاحظه نداریم در خدمت رسانی شایسته و ماندگار به شهروندان با هیچ کسی ملاحظه نداریم – شهرداری ورامین
در خدمت رسانی شایسته و ماندگار به شهروندان با هیچ کسی ملاحظه نداریم
۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
نسخه چاپی
در خدمت رسانی شایسته و ماندگار به شهروندان با هیچ کسی ملاحظه نداریم

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ورامین ، نشست هم اندیشی اعضای شورای اسلامی شهر ورامین با معاونین ، مدیران و مسئولین واحدهای شهرداری ورامین برگزار شد. در این نشست محمد وصال پور رئیس شورای اسلامی شهر ورامین گفت: در خدمت رسانی شایسته به شهروندان با هیچ کسی ملاحظه نداریم. ما آمده ایم به شهروندان خدمت رسانی صادقانه وماندگار داشته باشیم و بایستی با تمام ظرفیت و پتانسیل در گره گشایی از مشکلات مردم بکوشیم. در ادامه جلسه ، افراد حاضر به تشریح عملکرد خود در طی صد روز گذشته پرداختند.