شهرداری ورامین » دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ شهرداری ورامین منتشر شد. دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ شهرداری ورامین منتشر شد. – شهرداری ورامین
دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ شهرداری ورامین منتشر شد.
۲۵ بهمن ۱۴۰۱
نسخه چاپی
دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ شهرداری ورامین منتشر شد.

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، علیرضا مؤمنی شهردار ورامین از ابلاغ تصویب بودجه ۱۴۰۲ شهرداری ورامین از تأیید کمیته تطبیق فرمانداری شهرستان ورامین و استانداری تهران خبر داد و اظهار کرد: دفترچه عوارض و بهای خدمات  سال ۱۴۰۲ شهرداری ورامین با تأیید شورای اسلامی شهر ورامین و کمیته انطباق فرمانداری ورامین مصوب گردید و این دفترچه به حوزه های مختلف شهرداری ورامین ابلاغ گردید و اجرا خواهد شد.

جهت اطلاع بیشتر به پیوست فایل زیر مراجع نمایید.

۱۴۰۲ – ۱۸-۱۱-۱۴۰۱