شهرداری ورامین » دویست چهل چهار هزار متر مربع ازمعابر شهر ورامین در سه ماه اخیر آسفالت شد دویست چهل چهار هزار متر مربع ازمعابر شهر ورامین در سه ماه اخیر آسفالت شد – شهرداری ورامین
دویست چهل چهار هزار متر مربع ازمعابر شهر ورامین در سه ماه اخیر آسفالت شد
۳۱ مرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
دویست چهل چهار هزار متر مربع ازمعابر شهر ورامین در سه ماه اخیر آسفالت شد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین علی حیدریان اظهار داشت: آسفالت معابر شهرستان ورامین در قالب طرح نهضت آسفالت آغاز شده است و همچنان نیزادامه خواهد داشت.

حیدریان با بیان اینکه ۲۴۴ هزار متر مربع از معابر شهری شهرستان آسفالت شده است گفت: در سه ماه اخیر ۵ میلیارد ریال از محل درآمدهای شهرداری سرمایه گذاری شده است.

وی در ادامه گفت: آسایش و آرامش و رفاه مردم و همچنین احترام به حقوق شهروندی همواره در اولویت شهرداری قرار داشته است و یکی از نیازهای مهم و ضروری شهروندان تردد آسان، ایمن و کاهش بار ترافیکی در سطح شهر بوده که در اولویت سیاست های راهبردی نهضت آسفالت قرار گرفته است و با یاری خداوند این طرح ادامه نیز خواهد داشت تا مردم عزیز از مزایای آن به خوبی بهره‌مند شوند.

شهردار ورامین بیان داشت: با توجه به اینکه طرح نهضت آسفالت در ۲۸ نقطه شهر به انجام رسیده است اعلام میکنیم که شهرداری از هیچ فرصتی جهت عمران و آبادانی شهر فروگذار نبوده است و این طرح یکی از طرح‌های خوبی بود که در پاسخ به همکاری و همیاری مردم عزیز داده شده است