شهرداری ورامین » ديدار شهردار و رئيس و اعضاي شوراي شهر ورامين با فرماندهي نيروي انتظامي شرق استان تهران ديدار شهردار و رئيس و اعضاي شوراي شهر ورامين با فرماندهي نيروي انتظامي شرق استان تهران – شهرداری ورامین
ديدار شهردار و رئيس و اعضاي شوراي شهر ورامين با فرماندهي نيروي انتظامي شرق استان تهران
۱۵ مهر ۱۳۹۴
نسخه چاپی
ديدار شهردار و رئيس و اعضاي شوراي شهر ورامين با فرماندهي نيروي انتظامي شرق استان تهران

به مناسبت هفته نيروي انتظامي طي ديداري “مهندس حيدريان”شهردار ورامين و “سيد رضا احمدي” رئيس شوراي اسلامي شهر ورامين به همراه اعضاي شورا با سرهنگ ناظري فرمانده نيروي انتظامي شرق استان تهران ديدار و گفت و گو كردند.

به گزارش روابط عمومي شهرداري و شوراي اسلامي شهر ورامين در اين ديدار كه به جهت قدرداني از زحمات نيروهاي خدوم و زحمتكش نيروي انتظامي صورت گرفت شهردار ورامين از تلاش هاي شبانه روزي نيروي انتظامي در برقراري نظم و امنيت تشكر و قدرداني كرد.

بر اساس اين گزارش در اين ديدار “سيد رضا احمدي”رئيس،”حسن فرجي”،محمد وصال پور،محمد شيركوند و اكرم تاجيك از اعضاي شوراي اسلامي شهر ورامين نيز حضور داشتند.

IMG_4436IMG_4444IMG_4484IMG_4531IMG_4606IMG_4569IMG_4450