شهرداری ورامین » ديدار نوروزی شهردار ورامین با کارکنان شهرداری ديدار نوروزی شهردار ورامین با کارکنان شهرداری – شهرداری ورامین
ديدار نوروزی شهردار ورامین با کارکنان شهرداری
۰۵ فروردین ۱۳۹۵
نسخه چاپی
ديدار نوروزی شهردار ورامین با کارکنان شهرداری

 شایان ذکر است در این دیدار کارکنان شهرداری نیز آغاز سال جدید را به مهندس حیدریان تبریک گفتند.

IMG_20160325_111220