آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
دیدارسرپرست پلیس راهور شهرستان با شهردار ورامین
دیدارسرپرست پلیس راهور شهرستان با شهردار ورامین
۱۱ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
دیدارسرپرست پلیس راهور شهرستان با شهردار ورامین
مورخ 7آذز 1396 دیدار سرگرد داوود عبدالملکی سرپرست پلیس راهور شهرستان با شهردارورامین صورت پذیرفت

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین دیدار سرگرد داوود عبدالملکی سرپرست پلیس راهور شهرستان با شهردارورامین صورت پذیرفت

در این دیدار سرگرد داوود عبدالملکی سرپرست پلیس راهور شهرستان با شهردار ورامین پیرامون حل مسایل و مشکلات ترافیک شهری  تاکید و همکاری متقابل تاکید کردند.