آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
دیدار تیمهای کاوه شهرداری ورامین – پرسپولیس تهران
دیدار تیمهای کاوه شهرداری ورامین – پرسپولیس تهران
۱۵ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
دیدار تیمهای کاوه شهرداری ورامین – پرسپولیس تهران
علی دلیری مسئول واحد تربیت بدنی شهرداری ورامین ازدیدار تیمهای کاوه شهرداری ورامین - پرسپولیس تهران خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین علی دلیری مسئول واحد تربیت بدنی شهرداری ورامین ازدیدار تیمهای کاوه شهرداری ورامین – پرسپولیس تهران خبرداد

دلیری افزود امروز دوشنبه ۱۵ آبان ساعت ۱۶
مکان: ورزشگاه شهید کاظمی تهران  دیدار تیمهای کاوه شهرداری ورامین – پرسپولیس تهران برگزار میشود از همه علاقمندان دعوت میشود که در این مکان جهت حمایت از این تیم حضور یابند