آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
دیدار جانشین فرماندهی و فرهنگی سپاه ورامین باشهردار ورامین
دیدار جانشین فرماندهی و فرهنگی سپاه ورامین باشهردار ورامین
۲۱ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
دیدار جانشین فرماندهی و فرهنگی سپاه ورامین باشهردار ورامین
مورخ 20آبان1396دیدار جانشین فرماندهی و فرهنگی سپاه ورامین باشهردار ورامین صورت پذیرفت

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین دیدار جانشین فرماندهی و فرهنگی سپاه ورامین باشهردار ورامین صورت پذیرفت

در دیدار جانشین فرماندهی و فرهنگی سپاه ورامین با دهقان شهردار ورامین در خصوص روحیه بسیجی وکارهای جهادی گفتگوکردند وانتخاب مهندس دهقان را بعنوان شهردار ورامین تبرک گفتند وبرای ایشان آرزوی موفقیت کردند