آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
دیدار رییس اداره ارشادبا شهردارورامین
دیدار رییس اداره ارشادبا شهردارورامین
۲۱ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
دیدار رییس اداره ارشادبا شهردارورامین
مورخ 20آبان 1396دیدار رییس اداره ارشادبا شهردارورامین صورت پذیرفت

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین دیدار رییس اداره ارشادبا شهردارورامین صورت پذیرفت

در این دیدار طاهری رییس اداره ارشاد و فرهنگ اسلامی ورامین پیرامون مسایل فرهنگی و مشکلات فرهنگسراهای ورامین به گفتگو و تبادل نظر با مهندس دهقان شهردار ورامین پرداختند.