آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
دیدار رییس شبکه بهداشت با شهردار ورامین
دیدار رییس شبکه بهداشت با شهردار ورامین
۰۵ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
دیدار رییس شبکه بهداشت با شهردار ورامین
صبح روز شنبه مورخ چهارم آذرماه1396دیدار رییس شبکه بهداشت با شهردار ورامین صورت پذیرفت

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین دیدار رییس شبکه بهداشت با شهردار ورامین صورت پذیرفت

در این دیدار دکتر بختیاری رییس شبکه بهداشت با شهردار ورامین در خصوص همکاری متقابل و تعامل هرچه بیشتر تاکید کردند ودر پایان انتصاب مهندس دهقان را به عنوان شهردارورامین تبریک گفتند و برای ایشان آرزوی مو فقیت کردند