آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
دیدار ستاد مرکزی ائتلاف سربازان ولایت با مهندس دهقان شهردار ورامین
دیدار ستاد مرکزی ائتلاف سربازان ولایت با مهندس دهقان شهردار ورامین
۰۸ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
دیدار ستاد مرکزی ائتلاف سربازان ولایت با مهندس دهقان شهردار ورامین
روز شنبه مورخه 7 آذر1396 دیدار اعضای ستاد مرکزی ائتلاف سربازان ولایت با مهندس دهقان شهردار ورامین صورت پذیرفت

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین دیدار اعضای ستاد مرکزی ائتلاف سربازان ولایت با مهندس دهقان شهردار ورامین صورت پذیرفت

در این دیدار اعضای ستاد مرکزی ائتلاف سربازان ولایت با مهندس دهقان شهردار ورامین در خصوص تعامل وهمکاری بیشتر گفتگوشد