آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
دیدار صمیمانه دکتر فتحی رئیس بیمارستان شهدای پانزده خردادباشهردار ورامین
دیدار صمیمانه دکتر فتحی رئیس بیمارستان شهدای پانزده خردادباشهردار ورامین
۱۵ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
دیدار صمیمانه دکتر فتحی رئیس بیمارستان شهدای پانزده خردادباشهردار ورامین
صبح روز یکشنبه دیدار صمیمانه دکتر فتحی رئیس بیمارستان شهدای پانزده خردادباشهردار ورامین صورت پذیرفت

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین دیدار صمیمانه دکتر فتحی رئیس بیمارستان شهدای پانزده خردادباشهردار ورامین صورت پذیرفت

دراین دیدارکه برگزار شد پیرامون مسائل شهری بیمارستان به گفتگو وتبادل نظر شد ودر پایان این دیدار دکتر فتحی انتخاب مهندس حسین دهقان رابه عنوان شهردار ورامین به ایشان تبریک گفت