شهرداری ورامین » دیدار صمیمانه شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر ورامین با مقام عالی قضایی دیدار صمیمانه شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر ورامین با مقام عالی قضایی – شهرداری ورامین
دیدار صمیمانه شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر ورامین با مقام عالی قضایی
۰۴ تیر ۱۴۰۱
نسخه چاپی
دیدار صمیمانه شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر ورامین با مقام عالی قضایی

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ورامین علیرضا مومنی شهردار ورامین به اتفاق محمد وصال پور رئیس شورا و سایر اعضای شورای اسلامی شهر ورامین به مناسبت هفته قوه قضائیه با علیرضا مومنی شهردار ورامین دیدار و گفتگو کردند. در این نشست دادستان ورامین گفت: عملکرد شهرداری ورامین در وضعیت خوبی است و نگاه مثبت و تخصصی که شهردار ورامین دارد و همراهی که اعضای شورا دارند کارهای ماندگار و خوبی برای مردم در این نهاد مردمی در حال انجام است. خبرهای خوبی از عملکرد شهرداری ورامین در خدمات رسانی به مردم می رسد و این قابل تقدیر است.

در این دیدار شهردار ورامین گفت: همدلی و همراهی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین با تمامی نهادها از جمله قوه قضائیه مایه خیر و برکت در خدمت رسانی به مردم است. ما وظیفه خودمان می دانیم که به مردم خدمت کنیم چون برای شهر خودمان داریم کار می کنیم، ما در این شهر زندگی می کنیم و خدمت به مردم این شهر خدمت به شهر خودمان است.

در ادامه علیرضا مومنی شهردار ورامین گزارشی از کارهای انجام شده در سفر رئیس جمهور به ورامین و خدمات صورت گرفته شهرداری ورامین به شهروندان ارائه نمود.