آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
دیدار فرمانده سپاه ورامین با شهردار و بررسی خدمات رسانی به مردم مظلوم زلزله زده استان کرمانشاه
دیدار فرمانده سپاه ورامین با شهردار و بررسی خدمات رسانی به مردم مظلوم زلزله زده استان کرمانشاه
۲۹ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
دیدار فرمانده سپاه ورامین با شهردار و بررسی خدمات رسانی به مردم مظلوم زلزله زده استان کرمانشاه
دیدار فرمانده سپاه ورامین با شهردار و بررسی خدمات رسانی به مردم مظلوم زلزله زده استان کرمانشاه

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین  دیدار فرمانده سپاه ورامین با شهردار و بررسی خدمات رسانی به مردم مظلوم زلزله زده استان کرمانشاه صورت پذیرفت

در این دیدار جناب سرهنگ اصغری از زحمات شهرداری ورامین در خصوص کمک رسانی به مردم مظلوم کرمانشاه تشکر کردند و شهرداری ورامین را در این حادثه تحسین کردند و گفتند حضور فعال و چشمگیر ورامینی ها موثر بود