شهرداری ورامین » رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر ورامین تاکید کرد : اختصاص بودجه به جهت خدمت رسانی شایسته در تمام نقاط شهر رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر ورامین تاکید کرد : اختصاص بودجه به جهت خدمت رسانی شایسته در تمام نقاط شهر – شهرداری ورامین
رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر ورامین تاکید کرد : اختصاص بودجه به جهت خدمت رسانی شایسته در تمام نقاط شهر
۲۸ مرداد ۱۳۹۵
نسخه چاپی
رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر ورامین تاکید کرد : اختصاص بودجه به جهت خدمت رسانی شایسته در تمام نقاط شهر

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، محمد حسن فرجی افزود : همه ساله بودجه مشخصی توسط اعضای شورای اسلامی شهر ورامین برای ارائه خدمات مختلف در حوزه های عمرانی ، خدمات شهری ، فرهنگی و اجتماعی در تمام نقاط شهر مصوب می شود و این بودجه بندی با توجه به کاستی های موجود مناطق یک و دو و نواحی چهارگانه صورت می پذیرد .
وی ادامه داد : دقت نظر مردم در مشاهده و انتقال نقاط ضعف و قدرت موجود در شهر ، باعث شده تا خادمان مردم در شورای اسلامی شهر و مجموعه شهرداری ، برای برطرف کردن مشکلات تلاش مضاعفی کنند .
فرجی خاطرنشان کرد : همواره از مهندس علی حیدریان شهردار به جهت اجرای پروژه های مختلف شهری حمایت کرده ایم و امیدواریم روز به روز رشد و تعالی شهر را در زمینه های مختلف شاهد باشیم .